Truhlář

Popis oboru

Kód oboru 33 - 56 - H / 01

Obor Truhlář

Obor Truhlář

Název oboru Truhlář
Školní vzdělávací program Truhlář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Předchozí vzdělání základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ano
  • Obor je vhodný pro chlapce a dívky.
  • Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat.
  • Zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, používání norem, technologii výroby a montáže skříňového, stolového, lůžkového, sedacího nábytku a bytových doplňků. Umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky.
  • Má znalosti z oblasti ekonomiky a dovede využívat výpočetní techniku pro práci s texty, databází a dalších aplikace (jednoduché účetnictví apod.).
  • Absolvent je připraven pro individuální i sériovou výrobu.
  • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Odborná učebna pro výuku truhlářů

Školní 1377, 3. patro, učebna č. 409

Učebna truhlářůUčebna truhlářůUčebna truhlářůUčebna truhlářů

Práce studentů

Truhlářské výrobkyTruhlářské výrobkyTruhlářské výrobky

Studentské soutěže

Machři roku 2010 - Truhláři - Liberec

end

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs