Strojní mechanik

Popis oboru

Kód oboru 23 – 51 – H / 01

Obor Strojní mechanik

Obor Strojní mechanik

zev oboru Strojní mechanik
Školní vzdělávací program Strojní mechanik
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Předchozí vzdělání základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ano
  • V průběhu studia si žák osvojí základní práce s kovovým materiálem (sekání, řezání, stříhání, pilování, rovnání, ohýbání a další úpravy materiálu) a práce na všech typech kovoobráběcích strojů (soustruhy, frézky a především vrtačky). Žák se naučí pájet, svářet elektrickým obloukem i plamenem a získá svářečské oprávnění. 
  • Zná podstatu montážních prací, umí se orientovat v dílenské dokumentaci pro výrobu a montáž strojů. Dovede provádět práce výrobního, montážního a údržbářského charakteru včetně přípravy zařízení. 
  • Dokáže uplatnit znalosti a vědomosti pro tvorbu vlastní technické dokumentace při řešení konkrétních úkolů bez potřebných podkladů.
  • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.
  • Na tento obor se vztahuje program Královéhradeckého kraje „Podpora středního vzdělávání s výučním listem“.

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs