Elektrikář - silnoproud

Popis oboru

Kód oboru 26 - 51 - H / 02

Obor Elektrikář - silnoproud

Obor Elektrikář - silnoproud

Název oboru Elektrikář - silnoproud
Školní vzdělávací program Elektrikář - silnoproud
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělán střední s výučním listem
Předchozí vzdělání základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
Stravování škola má vkastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ano
  •  V průběhu studia se žák naučí vypracovávat základní technickou dokumentaci, orientovat se v ní a využívat ji. Žák se naučí ovládat nejrůznější měřící přístroje. Porozumí konstrukci a funkci jednotlivých elektrických strojů, přístrojů a zařízení, naučí se je opravovat a udržovat. Dokáže provádět elektromontážní práce u strojních zařízení, zapojovat průmyslové i bytové rozvaděče, zvládne zapojování elektrických obvodů domovní i podnikové instalace.
  • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.
  • Na tento obor se vztahuje program Královéhradeckého kraje „Podpora středního vzdělávání s výučním listem".

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs