Cukrář

Popis oboru

Kód oboru 29 – 54 – H / 01

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Název oboru Cukrář
Školní vzdělávací program Cukrář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Předchozí vzdělání  
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ano
  • V průběhu studia se žák seznámí se základy cukrářského oboru, hygieny a bezpečnosti při práci, učí se obsluhovat strojní zařízení, naučí se používat, skladovat a zpracovávat suroviny. 
  • Absolvent umí zhotovit zákusek podle předem přepočítané normy, jeho kalkulaci, zvládá práce spojené s výrobou moučníků a dezertů. Zvládá složitý restaurační moučník a jeho servis, dorty různých tvarů a rozměrů s použitím vlastních návrhů dle požadavků zákazníka.
  • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs