Lyceum

Popis oboru

Kód oboru 78 – 42 – M / 01

Výběr vysoké školy na veletrhu Gaudeamus

Třída lycea na turistickém kurzu

Název oboru Technické lyceum
Školní vzdělávací program Technické lyceum
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předchozí vzdělání základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení přijímací zkoušky z ČJ + MAT od společnosti CERMAT
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ne
 • Lyceum je široce profilovaný studijní obor, který svým pojetím propojuje gymnazijní a odbornou část
  maturitního vzdělávání. Tento studijní obor je určen všem dívkám a chlapcům se zájmem o jazyky,
  informatiku, ekonomiku, techniku, přírodní vědy nebo ekologii. Cílem studia je připravit absolventy
  tak, aby uspěli v dalším studiu na vysokých školách nebo se na základě svého odborného zaměření
  dobře uplatnili na trhu práce nebo v soukromém podnikání.
 • Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou zvolit jedno ze zaměření:
  • Aplikovaná informatika
  • Strojírenství

Popis zaměření

Aplikovaná informatika

Studenti Technického lycea se zaměřením na Aplikovanou informatiku získají vedle všeobecného vzdělání navíc znalosti a dovednosti z oblasti Informačních technologií, techniky a ekonomiky. Studium v tomto zaměření bude zakončeno teoretickou a praktickou maturitní zkouškou z výpočetní techniky.

Vedle základního předmětu Výpočetní technika probíhá již od 2.ročníku rozšířená výuka informačních techologií v dalších IT předmětech :

 • Výpočetní technika - zpracování textů, tabulek, databáze, počítačová a internetové prezentace
 • Počítačová grafika - získávání a úpravy grafiky, prezentační a reklamní grafika
 • CAD systémy - 2D návrhy, 3D modelování a vizualizace technických zařízení s podporou počítače
 • Programování - algoritmizace úloh, programování technických výpočtů v jazyce Pascal
 • Multimedia - základy střihu videa a zvuku, tvorba mutimediálních prezentací
 • Webdesign - tvorba webových prezentací, využití redakčních systémů pro webové aplikace

end

 
jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs