Strojírenství

Popis oboru

Kód oboru 23 – 41 – M / 01

3D studie závodního kola - Michal Janda

3D model bagru - Jakub Chmelař

Název oboru Strojírenství
Školní vzdělávací program Strojírenství
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předchozí vzdělání  základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení přijímací zkoušky z ČJ + MAT od společnosti CERMAT
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ne
 • Čtyřletý studijní obor s maturitou vhodný pro chlapce i děvčata
 • Studiem oboru strojírenství získávají studenti základní odborné vědomosti z oblasti mechaniky, technického kreslení, stavby a provozu strojů, strojírenské technologie, elektrotechniky a kontroly a měření.
 • Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou zvolit jedno ze čtyř zaměření:
  • Počítačové konstruování a 3D modelování
  • Automatizace a NC technika
  • Mechatronika a robotika
  • Ekonomika a podnikání

Popis zaměření

Počítačové konstruování a 3D modelování

Základní předmět, Informační a komunikační technologie (zpracování textů, tabulek, databáze, počítačová a internetová prezentace), probíhá již od 1. ročníku a je od 2. ročníku rozšířen o další technické předměty využívající výpočetní techniku:

CAD systémy

 • počítačová podpora konstruování
 • 2D návrhy a konstrukce, systém AUTOCAD, výuka ve 2. ročníku s využitím v předmětu konstrukční cvičení
 • 3D modelování součástí, tvorba sestav, generování výkresové dokumentace a tvorba animací sestav (rozpal), systém AUTODESK INVENTOR, výuka ve 3. a 4. ročníku rovněž s využitím v předmětu konstrukční cvičení. Ve 4. ročníku je zadán projekt většího rozsahu.

Programování CNC strojů

 • počítačová podpora výroby s použitím profesionálního systému ALPHACAM
 • výuka ve 4. ročníku, nákres součásti a polotovaru, volba nástroje, generování drah nástroje, simulace obrábění, generování NC kódu
 • výuka modulů soustružení, frézování, drátové řezání

Automatizace a NC technika

K předmětům charakterizujícím toto zaměření patří:

Automatizace a Automatizační prostředky

 • studenti se seznámí se základními pojmy a principy používanými v oblasti automatizace
 • se základními prvky a prostředky v oblasti automatizace
 • v laboratoři si prakticky vyzkouší zapojit a zprovoznit některé řídící a regulační obvody

Diagnostika

 • seznámení studentů s problematikou diagnostiky, údržby a oprav strojního zařízení

Programování CNC strojů

 • počítačová podpora výroby s použitím profesionálního systému ALPHACAM
 • výuka ve 4. ročníku, nákres součásti a polotovaru, volba nástroje, generování drah nástroje, simulace obrábění, generování NC kódu
 • výuka modulů soustružení, frézování, drátové řezání

Obsah výuky je pravidelně přizpůsobován nejnovějším poznatkům. Zaměření tohoto oboru rozšiřuje možnost uplatnění v oblasti automatizační, kontrolní a výpočetní techniky a to i v podnicích nestrojírenského charakteru.

Mechatronika a robotika

 • Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů a informatiky
 • Výuka mechatroniky, automatizace, robotiky, kontroly a měření
 • Možnosti uplatnění například jako seřizovač a diagnostik strojů, pracovník kontroly a řízení jakosti výroby

Ekonomika a podnikání

 • výuka všeobecně vzdělávacích předmětů a informatiky
 • rozšířená výuka ekonomiky, obchodní činnosti, právní nauky, marketingu, obchodní korespondence ...
 • zaměření vhodné zejména pro dívky

Možnosti uplatnění :

 • například jako pracovník logistiky, plánování a kontroly
 • ekonom strojírenské výroby, pracovník obchodního úseku
 • asistent vedoucího, podnikatel s technickým zaměřením
 • možnost dalšího studia na školách s technickým a ekonomickým zaměřením

end

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs