Mechanik elektrotechnik

Popis oboru

Kód oboru 26 – 41 – L / 01

Testování elektronických obvodů

Laboratoř pro výuku elektrotechniky

Název oboru Mechanik elektrotechnik
Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předchozí vzdělání Základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení přijímací zkoušky z ČJ + MAT od společnosti CERMAT
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ano
  • Studijní obor je vhodný pro všechny, kteří se zajímají o moderní techniku spjatou se světem počítačů.
  • Žák si osvojí základy číslicové techniky, elektrotechniky, výpočetní techniky a konstrukce počítačů. Dále základy výroby a montáže elektronických zařízení, naučí se navrhovat elektronické obvody a rozumět činnosti analogových a číslicových elektrotechnických zařízení. Osvojí si také simulační programy, sestavení a nastavení počítače, 2D a 3D grafická studia, podstatu internetu a počítačových sítí. Bude umět programovat, a to ve vyšším programovacím jazyce.
  • Vý­znamný podíl na výuce má i odborná praxe.
  • Po absolvování oboru mladý člověk rozumí ICT a je připraven pro povolání mechanik organizační techniky a výpočetní techniky a pro technicko hospodářské funkce provozního charakteru.

end

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs