Informační technologie

Popis oboru

Kód oboru 18 – 20 – M / 01

Práce v počítačové učebně

Stavba a konfigurace PC

Název oboru Informační technologie
Školní vzdělávací program Informační technologie
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předchozí vzdělání základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení přijímací zkoušky z ČJ + MAT od společnosti CERMAT
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ne
 • Obor připravuje studenty pro uplatnění v oblasti informačních technologií a to jak v hardwarové, tak i v softwarové problematice.
 • Studenti tohoto oboru se seznámí s konfigurací počítačů, operačními systémy počítačů, s prací s textovými editory, tabulkovými procesory a databázovými programy
 • Naučí se technickým dovednostem při demontáži a montáži přídavných zařízení počítače, stavbě počítače, navrhování a zhotovování elektronických obvodů a propojení počítačů do počítačové sítě.
 • V oblasti počítačové grafiky, se seznámí s programy CorelDraw, Adobe PhotoShop a Zoner PhotoStudio.
 • Pro zpracování videoklipů a multimédií používají studenti systémy Pinnacle Studio a AudaCity.
 • Při zpracování technické grafiky - 2D kreslení a 3D modelovíní a vizualizace se studenti naučí používat systémy Visio, Autocad, Inventor a 3D Studio MAX
 • Žáci se získají znalosti v oblasti programování v jazycích Pascal, Delphi, JavaVisual C#
 • Při tvorbě webových stránek se naučí používat jazyk HTML, JavaScript a PHP a kaskádové styly CSS
 • Ve 3. a 4. ročníku si studenti mohou zvolit jedno z nabízených zaměření :
  • Multimédia a webdesign
  • Ekonomika a administrativa

Popis zaměření

Multimédia

Počítačová grafika a multimédia

Charakteristika zaměření

 • profesionální zpracování grafiky, zvuku a videa
 • úpravy grafiky v systému Adobe PhotoShop
 • zpracování zvuku pomocí programů AudaCity a FormatFactory
 • zpracování videa se systémem Pinnacle Studio

Webdesign

Programování a webdesign

Charakteristika zaměření

 • základy programování v Pascalu
 • vizuální programování aplikací v Delphi
 • programování aplikací v programovacím jazyce C#
 • tvorba HTML webových stránek
 • návrh webů v systému MS Expresson Web
 • programování stránek a formulářů v jazyec JavaScript a PHP
 • instalace a provoz CMS systémů - Joomla a Moodle

Vybavení a podpora výuky

Programové vybavení pro studenty

Software v rámci programu MSDNAA

- pro studenty v oborech Informační technologieTechnické lyceum a Strojírenství 

 • MS Windows 7, 8, 10  Professional - moderní operační systém pro nekomerční použití i po ukončení studia
 • MS Visio 2013, 2016 - systém pro technické kreslení
 • MS Expression Studio 4 - systém pro zpracování grafiky a vývoj webových aplikací
 • MS Visual Studio 2014 Professional - systém pro tvorbu programů a aplikací pomocí jazyka C++ a C#

Software v rámci programu Autodesk Academia

- pro studenty všech studijních oborů
 • Autocad 2016 - systém pro technické 2D kreslení
 • Autocad Inventor Professional 2016 - systém pro technické 3D modelování
 • Autodesk 3D Studio MAX 2016 - systém pro 3D modelování a zpracování multimediální grafiky

Programy používané ve výuce

 • Základní software - MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, Linux Ubuntu, VirtualBox, MS Office 2013
 • Počítačová grafika - PhotoFiltre, Google Picasa 3, Zoner PhotoStudio 14, Corel X5, PhotoShop CS 5
 • Technická grafika - MS Visio 2013, Autocad 2016, Autocad Inventor 2016
 • Multimédia - AudaCity, MS MovieMaker, Format Factory, Pinnacle Studio 14. 3D Studio MAX 2014
 • Programování - Delphi Studio Lite 10, NetBeans 8 for Java, MS Visual Studio 2014
 • WebDesign - PS Pad, MS Expression Web 4, Code Lobster PHPedit, MyAdmin for MySQL, MS IIS, XAMPP, CMS Joomla

Technické vybavení

 • 4 PC učebny - moderní PC s Windows 7 zapojené do sítě 1 Gbit, připojené na doménový server WIN 2008
 • Internetové připojení - 25 Mbit/s
 • Wifi připojení - 10 Mbit/s
 • Laboratoř IT - montáž, konfigurace a diagnostika PC, údržba periferií, cvičná školní síť
 • Laboratoř ELE - elektronické a logické obvody, měření el. veličin

end

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs