Gastronomie

Popis oboru

Kód oboru 65 – 41 – L / 01

Příprava slavnostního menu

Praxe v školním restaurantu Pyramida

Název oboru Gastronomie
Školní vzdělávací program Gastronomie
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Předchozí vzdělání základní
Přihlášky ke studiu do 1. března 2017
Přijímací řízení přijímací zkoušky z ČJ + MAT od společnosti CERMAT
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ano
  • Žák během studia získá odborné vědomosti teoretické i praktické, ty využije k výkonu povolání např. v mezinárodní hotelové síti a gastronomii. Ovládá technologii přípravy jídel pro běžné, dietní a slavnostní příležitosti, umí sestavovat jídelní a nápojové lístky dle pravidel správné výživy a zdravot­ního stylu. Ovládá techniku a pravidla obsluhy a přípravu míšených nápojů. Zvládá společenské chování a takt při styku s hostem. Dokáže komunikovat ve dvou cizích jazycích na téma společenského a pracovního charakteru.
  • Absolvent se uplatní jako samostatný odborný číšník-servírka nebo kuchař-kuchařka v mezinárodní hotelové síti, vedoucí odbytového střediska, jako samostatný podnikatel v gastronomii, obchodní zástupce potravinářských firem. Po získání odborné praxe má možnost uplatnit se jako odborný poradce v gastronomii, ředitel hotelu, apod.

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs