Podnikání

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. 

Popis oboru

Kód oboru 64 – 41 – L / 51


Název oboru Podnikání
Školní vzdělávací program Podnikání
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/19 do 1. března 2018
Předchozí vzdělání  
Přijímací řízení přijímací zkoušky z ČJ + MAT
Stravování škola má vlastní stravování ve vlastní školní jídelně
Náklady na studium veřejná škola, školné se neplatí
Lékařská prohlídka Ne
  • Studium oboru vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen také na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti podniku a samostatně podnikat, a to zejména v oboru své prvotní profesionalizace. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.
jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs