Základní informace

Sídlo školy

SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují, Školní 1377 je státní střední škola, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

SPŠ, SOŠ a SOU je školou s teoretickou a praktickou výukou oborů zaměřených na strojírenství, informační technologie, zpracování dřeva, elektrotechniku, gastronomii a obory služeb.

Identifikace školy

Úplný název Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
Adresa Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují
Právní forma Příspěvková organizace
Zřizovatel Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Statutární zástupce - ředitel Ing. Jaromír Holeček Ředitel školy
IČO 14450453
IZO 107860244
Banka Komerční banka,
expozitura Nové Město nad Metují
Číslo účtu 26035551/0100

Co nabízíme ...

V současné době nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté studium), tříleté studium v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem a nástavbové studium (pro absolventy tříletých učebních oborů) s maturitní zkouškou v dvouleté denní formě. Výuka všech oborů navazuje na požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární s oborovou provázaností. Škola má uzavřeny smlouvy o odborné praxi žáků s řadou významných firem a profesních sdružení v regionu.

Kde nás najdete ..

       

Po sloučení se Střední průmyslovou školou
od 1. 8. 2011 se škola skládá ze 4 základních pracovišť

1. Sídlo školy - Školní 1377
2. Lokalita Kasárna - ČSA 428
3. Budova SPŠ - ČSA 376
4. Dílny technických oborů - Nádražní 158

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs