Jak znám společenské vědy 2016?

spol vedy 04Ve dnech 16. 12. 2015, 18. 12. 2015 a 12. 1. 2016 proběhla na naší škole vědomostní soutěž „Jak znám společenské vědy?“.

Tato soutěž prověřila formou testových otázek znalosti žáků z různých oblastí společenských věd, jako například z psychologie, práva, historie, filosofie, politologie a také ekonomie.

Soutěže se zúčastnilo 36 žáků studijních oborů a 32 žáků oborů učebních.

V kategorii studijních oborů:

  • zvítězil Jan Martinec ze třídy IT4
  • druhé místo obsadil Jaroslav Rajkovič ze třídy S3
  • na třetím místě skončil Jakub Oborník ze třídy TL4

V kategorii učebních oborů:

  • zvítězila Olga Kálalová ze třídy USC1
  • druhé místo obsadil Dominik Janoušek ze třídy KE2
  • na třetím místě skončil Milan Adamík ze třídy UK2

Vítězům, kteří byli také odměněni věcnými cenami, blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Garanti soutěže: Mgr. Alena Svobodová, Ing. Stanislava Hofmanová

Foto z akce

spol-vedy-02 spol-vedy-03 spol vedy 01

jooble Projekty antixeno m Projekt CZVZ MSDNAA Autodesk Academia Formule 1 ve školách projekt-fg vs